Zásady prevence poškození
laminátových plovoucích podlah

Jak zabránit poškození laminátové podlahy?

Plovoucí laminátové podlahy jsou sice značně odolné, nicméně ne nezničitelné. Aby vaše investice do tohoto bytového zařízení nepřišla vniveč, dodržujte prosím následující zásady.

 

Laminátovou podlahu neumisťujte do koupelen, prádelen a dalších prostor s vysokou pravděpodobností působení vody a vlhka. I v obytné části domu je pro dlouhodobou životnost podlahy nejvhodnější 50-60 procentní relativní vlhkost vzduchu.

 

Laminátová podlaha není vhodná například do míst domu  jakým jsou například zádveří, vstupní chodby a podobně. Vlhkost a abraziva na spodku bot přinesená zvenčí, by povrch podlahy brzy poničily. Pokud se instalaci tohoto typu podlahy v těchto místech nemůžete z nějakého důvodu vyhnout, použijte podlahové desky třídy 21 až 23 s nevyšší mírou tvrdosti a odolnosti, které jsou na trhu k dispozici.

V případě stěhování, generálního úklidu atd., kdy dochází k přesunům nábytku v místnostech, se snažte vyhnout posunu těžkého mobiliáře po povrchu podlahy. Pokud není možné nábytek přesunout zdvihem, používejte pro stěhování některý typ transportního mechanismu.

 

Zařízení bytu, které se často při provozu přesouvají, například židle, vybavte zespodu plastovými nebo plstěnými samolepícími podložkami. Židle s kolečky, pokud je používáte, volte s měkkou valivou plochou.