Renovace
laminátových plovoucích podlah

Jak opravit laminátovou podlahu?

Podlaha patří k nejvíce provozně zatíženým částem domu a dříve nebo později se na ní nutně musí projevit jak zub času, tak intenzita provozu v domě nebo bytě. Kamínek na botě, upadlá skleněná mísa, drábky psích a kočičích mazlíčků, nebo jiné děje zanechávají i na plovoucí laminátové podlaze stopy často těžko identifikovatelných dějů. Pokud se ukáže, že stopy nejsou přechodného charakteru a nejdou odstranit během běžného úklidu, je na řadě menší nebo větší renovace.

Menší provozní poškození

Mezi ně patří oděrky, drobné rýhy a odřeniny, kterým se prostě v průběhu času nevyhnete, a to ani kdybyste chodili po podlaze výhradně bosí, nebo ve filcových papučích. Často se jedná o poruchy struktury povrchu, kdy není narušena nosná část podlahové lamely. Tento typ poškození se dá odstranit pomocí průhledného laku nebo speciální pryskyřice na opravu plovoucích podlah. Větší narušení jako jsou hlubší škrábance, drobné dírky a důlky se opravují tvrdým podlahářským voskem, který pronikne do hloubky lamel a perfektně zacelí narušený povrch.

Postup při opravách menších trhlin

  1. Vyberte si podlahářský vosk v barvě vaší podlahy.
  2. Vyčistěte poškozené místo od zbytků původního materiálu.
  3. Rozehřátý podlahářský vosk na opravované místo nakapejte tak, aby ho byl spíše menší přebytek.
  4. Počkejte, až vosk zatuhne a přebytečný materiál opatrně seškrábněte kovovou stěrkou.
  5. Vyčištěné a opravené místo přejeďte retušovacím perem, aby se zahladily veškeré stopy po provedené opravě.

Větší provozní poškození

Větší díry v podlaze po pádu těžšího předmětu, rozsáhlé odřeniny, vypálená místa a podobná poškození, pokud nejsou celoplošného charakteru a zasahují jen například do jedné podlahové desky, lze opravit vložením podlahové lamely nové anebo její části. Oprava je možná jen v případě, že máte k dispozici náhradní kusy lamel ve stejné barvě, zatížení a se stejným zaklepávacím mechanismem.

Postup při výměně části podlahové lamely

  1. Poškozené místo v podlaze vyřízněte opatrně kotoučovou pilou. Řez veďte do kříže, nebo do tvaru tzv. psaníčka. Konce řezu nesmí zasahovat od nepoškozených lamel! Kontrolujte hloubku řezu, aby nedošlo k poškození podkladu plovoucí podlahy!
  2. Řez dokončete pilou nebo pomocí dlát a kladiva tak, aby poškozený kus šel bez potíží vyjmout.
  3. Vyřízněte z náhradní lamely kus o stejné velikosti, aby do vyříznuté díry zapadl bez mezer.
  4. Náhradní kus zaklapněte do zámkového mechanismu a podle potřeby jej doklepněte přes dřevěný tlouk kladivem.

Tento postup je u rozebíratelné podlahy možný jen v případě, že poškozená část je na okraji plovoucí podlahy. Pokud se poškození vyskytuje na více místech, anebo uprostřed podlahové plochy, je pravděpodobné, že budete muset plovoucí podlahu alespoň zčásti rozebrat, aby se oprava mohla provést v uspokojivé kvalitě.